Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo uporabo vsebin in storitev spletnega mesta
solapob.si (v nadaljevanju: spletno mesto).

Spletno mesto je v lasti in upravljanju družbe POB d.o.o.

Pridržujemo si pravico do spremembe katerega koli dela spletnega mesta in izbrisa katerega koli
dela vsebine, brez vnaprejšnjega obvestila..

Uporabniki spletnega mesta

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto in ga na kakršen koli način uporablja.
Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev na način, pod
pogoji in v skladu s temi pogoji.

Avtorske pravice

Brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati,
prepisovati, znova objavljati in razširjati.

Uporaba vsebin

Vso objavljeno vsebino uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik storitve se bo
potrudil zagotoviti točnost in ažurnost vseh vsebin a za to ne odgovarja.

Dostopnost spletnega mesta

Pridržujemo si pravico do ustavitev v dostopu do spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov
vzdrževanja in zamenjave opreme. Ne zagotavljamo dostopnosti do spletnega mesta ob
morebitnih izpadih v omrežjih ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali
prekinitvah delovanja.

Pogoji poslovanja

Pridržujemo si pravico, da povpraševanje po katerikoli storitvi ki jo ponuja na spletnem mestu, iz
kakršnihkoli razlogov zavrnemo. Prav tako si pridržujemo pravico, da ne odgovorimo na
katerokoli sporočilo, ki ga prejmemo prek spletne strani.

Povezave

Spletne strani, na katere s povezavami kaže spletno mesto, niso pod našim nadzorom in zato ne
nosimo odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh.

Varstvo osebnih podatkov

Podatki o upravljavcu: POB d.o.o., Cesta 25. junija 1N, 5000 Nova Gorica, info@solapob.si,
+ 386 5 3022215.

Podjetje POB d.o.o. zbira in obdeluje določene osebne podatke o obiskovalcih svoje spletne
strani ter določene podatke o osebah, ki se prijavijo na tečaj CPP oziroma pustijo svoje
kontaktne podatke pri kontaktni spletni formi.

Od obiskovalcev spletne strani s pomočjo orodja Google Analytics zbiramo podatke o tem, katere
strani na naši spletni strani obiskujete, kako pogosto, koliko časa se tam zadržite, ter podobno.
Na podlagi teh podatkov lahko vidimo, koliko obiskovalcev obiskuje naše spletne strani, kateri
deli spletne strani jih najbolj zanimajo, ali imajo pri obisku kakšne težave, oziroma jim lahko, če
jih naša spletna stran zelo zanima, poskušamo pri siceršnjem obiskovanju spletne strani prikazati
naše oglase (t.i. remarketing).

Od uporabnikov, ki se prijavijo na tečaj CPP ali izpolnijo spletno kontaktno formo, zbiramo
podatke o njihovem e-poštnem naslovu, imenu, priimku, emšo identifikacijski številki poštnem
naslovu, številki in kontaktnem telefonu. Na podlagi teh podatkov lahko izboljšamo naše
delovanje, prav tako pa lahko uporabnikom, ki izkažejo interese za posamezne storitve ali
novosti, neposredno kontaktiramo.

Pojasnjujemo, da remarketing pogostim obiskovalcem spletne strani ter analize uspešnosti naših
e-novic izvajano na podlagi člena 6(1)(f) Splošne uredbe osebnih podatkov. Pri tem zasledujemo
naše legitimne interese, in sicer, osebam, ki skozi obiskovanje naših spletnih strani oziroma
branje naših e-novic očitno kažejo zanimanje za naše storitve, ponuditi individualizirane in
prepričljive tržne ponudbe za najem naših storitev.

Podatke o obiskovalcih spletne strani takoj po zajemu anonimiziramo in jih odtlej hranimo le v
agregatni obliki, razen podatkov za remarketing, ki jih podjetje Google hrani, dokler od njih ne
zahtevate prenehanja njihovega zbiranja, na
strani https://adssettings.google.com/u/0/authenticated. Podatke o e-poštnih kontaktih hranimo
do odjave z e-poštnega seznama, nakar jih izbrišemo v roku enega leta. Vsak uporabnik ima
pravico, da kadarkoli od nas pisno zahteva odjavo prejemanja obvestil na svoj e-poštni naslov,
oziroma lahko to odjavo izvrši s klikom na ustrezno povezavo v vsaki posamezni e-novici.

Vseh navedenih podatkov ne posredujemo zunanjim uporabnikom. Jih pa, kar zadeva izvedbo
analitke in remarketinga, obdelujemo s pomočjo podjetja Google (storitvi Google Analytics in
AdWords), kar v določenih primerih lahko predstavlja prenos osebnih podatkov k upravljavcu iz
Združenih držav Amerike. Tovrsten prenos je dopusten na podlagi posebnega sklepa Evropske
komisije, imenovanega Ščit zasebnosti, s katerim je bilo ugotovljeno, da podjetja iz ZDA, ki se
zavežejo spoštovati načela tega ščita, zagotavljajo ustrezni nivo varstva osebnih podatkov. Več
informacij o tem najdete na spletni strani https://www.privacyshield.gov/welcome.

Posameznike opozarjamo, da imajo v skladu s Splošno uredbo določene pravice (do dostopa do
svojih podatkov, do popravka morebitnih napačnih podatkov, idr.). Te pravice lahko uveljavljajo s
pisnim zahtevkom, naslovljenih na naš zgoraj naveden kontaktni naslov. V primeru, da ne bi bili
zadovoljni z našim odgovorom, imajo možnost pritožbe na pristojni nadzorni organ (Informacijski
pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si) oziroma zahtevati sodno varstvo.

Sklepno navajamo, da podjetje POB d.o.o. z vašimi osebnimi podatki ravna odgovorno in
povsem v skladu z ustaljenimi tržnimi praksami.

POB d.o.o.

Cesta 25. junija 1N

5000 Nova Gorica