Tečaj Varne vožnje

Program usposabljanja, ki se ga voznik začetnik mora udeležiti:

1

SKUPINSKA DELAVNICA

o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa je teoretični del, ki obsega razpravo o izkušnjah udeležencev in motivih za vožnjo, predstavitev tehnik zaviranja v sili, možnih reakcij vozila pri vožnji skozi ovinek, tehničnih osnov in delovanja fizikalnih zakonitosti vožnje ter predstavitev pravilnega upravljanja vozila in varnostnih naprav v vozilu.
Na skupinski delavnici o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, se vozniki začetniki seznanijo tudi z razlogi in posledicami nesreč ter s tveganji pri vožnji.

2

VADBA VARNE VOŽNJE

Praktični del programa obsega več praktičnih vaj na naših vozilih (po želji tudi na vozilu udeleženca), udeleženci pa so s prenosno radijsko postajo v stalni zvezi z inštruktorjem. Vsako vajo inštruktor razloži in tudi pokaže, nato mu udeleženci sledijo, medtem ko jih inštruktor spremlja in sproti daje navodila.
Po izvedbi vsake vaje se udeleženci z inštruktorjem pogovorijo o pridobljenih spoznanjih in izkušnjah.
Programa dodatnega usposabljanja se mora voznik začetnik udeležiti po najmanj 4 mesecih in najkasneje v roku 2 let od izdaje vozniškega dovoljenja. (4. točka, 39. člen Zakon o voznikih)
Vozniško dovoljenje se vozniku začetniku podaljša, ko opravi program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov. (3. točka, 53.člen Zakon o voznikih)

Resocializacija voznikov povratnikov prometnih kršitev:

1

PROGRAM DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA VARNO VOŽNJO

Program je namenjen voznikom, ki so storili prekrške, ki niso povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Teoretični del obsega 12 pedagoških ur z vsebinami o tveganjih in nevarnostih pri vožnji, o zavedanju resnosti tveganja in nevarnosti, o odgovornosti voznikov in o medsebojnih odnosih med udeleženci v cestnem prometu, ki bistveno vplivajo na varnost cestnega prometa. Praktični del pa se izvede v obliki vadbe varne vožnje v obsegu 6 pedagoških ur, kjer udeleženci v umetnem okolju spoznajo kritične situacije z vozilom, ki se jim lahko dogodijo v javnem prometu.

2

OSTALI PROGRAMI

Za prekrške, ki so povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, pa so namenjeni naslednji programi: – ZDRAVSTVENI PREGLED S SVETOVANJEM, – EDUKACIJSKE DELAVNICE, – PSIHOSOCIALNE DELAVNICE IN – PROGRAMI ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI. … Seznam organizacij, ki izvajajo edukacijske in psihosocialne delavnice.

Program za izbris kazenskih točk:

1

KDO SE GA LAHKO UDELEŽI?

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže štiri in ne preseže 17 kazenskih točk, (voznik začetnik pa ne preseže šest kazenskih točk) zaradi storjenih prekrškov, ki niso povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

2

PO OPRAVLJENEM PROGRAMU:

vozniku se iz evidence izbrišejo 4 kazenske točke, posameznik pa se ga lahko v obdobju treh let udeleži le enkrat. Potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo velja tri mesece.

NASLEDNJI TEČAJ: 01.12.2018

Za udeležence je organiziran avtobusni prevoz do poligona! Tečaj se začne ob 08:00 na poligonu v Logatcu.

Primer izpolnjene položnice