Izberi kategorijo

A

V kategorijo A vozil spadajo

motorna kolesa brez omejitve delovne prostornine ali moči motorja in trikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G.

Pogoji

 • Starost 24 let ali 20 let (pogoj: vozniško dovoljenje kategorije A2 najmanj dve leti – kandidat opravi samo praktični del izpita)
 • Zdravniško spričevalo
 • Opravljen tečaj iz teorije CPP
 • Tečaj prve pomoči
 • Izpit iz teorije pred republiško izpitno komisijo
 • Vožnja z motornim kolesom
 • Izpit vožnje pred republiško izpitno komisijo

V kategorijo vozil A1 spadajo

motorna kolesa z delovno prostornino motorja do 125 ccm in omejeno močjo motorja največ 11kW. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM in G.

Pogoji

 • Starost 16 let
 • Zdravniško spričevalo
 • Opravljen tečaj iz teorije CPP
 • Izpit iz teorije pred republiško izpitno komisijo
 • Vožnja z motornim kolesom
 • Izpit vožnje pred republiško izpitno komisijo.

V kategorijo vozil A2 spadajo

motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z dvakrat večjo močjo.

Pogoji

 • Starost 18 let
 • Zdravniško spričevalo
 • Opravljen tečaj iz teorije CPP
 • Tečaj prve pomoči
 • Izpit iz teorije pred republiško izpitno komisijo
 • Vožnja z motornim kolesom
 • Izpit vožnje pred republiško izpitno komisijo

V kategorijo AM spadajo (H)

kolesa z motorjem (motorno vozilo z dvema ali tremi kolesi, katerega prostornina motorja ne presega 50 ccm in doseže najvišjo hitrost 45 km/h) in lahka štirikolesa (motorno vozilo s štirimi simetrično nameščenimi kolesi, katerega masa ne presega 350 kg. Prostornina motorja ne sme presegati 50 ccm in doseže najvišjo hitrost 45 km/h).

Pogoji

 • Starost 14,5 let, izpit opravljaš s 15 leti
 • Zdravniško spričevalo
 • Opravljen tečaj iz teorije CPP
 • Tečaj prve pomoči
 • Izpit iz teorije pred republiško izpitno komisijo
 • Najmanj 20 ur praktičnega usposabljanja
 • Izpit vožnje pred republiško izpitno komisijo
B

V kategorijo B spadajo

motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika še največ 8 sedežev, ter tovorna in druga motorna vozila, pri katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg.

Pogoji

 • Starost 16 let (vožnja s spremljevalcem) ali 18 let
 • Tečaj CPP in prve pomoči
 • Zdravniško spričevalo
 • Izpit iz teorije pred republiško izpitno komisijo
 • Vožnja z avtomobilom
 • Izpit vožnje pred republiško izpitno komisijo

V kategorijo BE spadajo

skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Pogoji

 • Starost 18 let
 • Tečaj CPP in prve pomoči
 • Zdravniško spričevalo
 • Izpit iz teorije pred republiško izpitno komisijo
 • Vožnja z avtomobilom
 • Izpit vožnje pred republiško izpitno komisijo
C

V kategorijo C spadajo

motorna vozila razen vozil kategorije D1, D in F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. POGOJI: 1. Veljavno vozniško dovoljenje kategorije B. 2. Starost 21 let, oziroma 18 let, če je kandidat v postopku pridobivanja temeljne poklicne kvalifikacije. 3. Tečaj CPP. 4. Zdravniško spričevalo. 5. Izpit iz teorije pred republiško izpitno komisijo. 6. Praktično usposabljanje. 7. Izpitna vožnja pred republiško izpitno komisijo.

Pogoji

 • Veljavno vozniško dovoljenje kategorije B
 • Starost 21 let, oziroma 18 let, če je kandidat v postopku pridobivanja temeljne poklicne kvalifikacije
 • Tečaj CPP
 • Zdravniško spričevalo
 • Izpit iz teorije pred republiško izpitno komisijo
 • Praktično usposabljanje
 • Izpitna vožnja pred republiško izpitno komisijo

V kategorijo CE spadajo

skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg.

Pogoji

 • Veljavno vozniško dovoljenje kategorije C
 • Starost 21 let, oziroma 18 let, če je kandidat v postopku pridobivanja temeljne poklicne kvalifikacije
 • Tečaj CPP
 • Zdravniško spričevalo
 • Izpit iz teorije pred republiško izpitno komisijo
 • Praktično usposabljanje
 • Izpitna vožnja pred republiško izpitno komisijo
D

V kategorijo D spadajo

motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev.

Pogoji

 • veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri leta in veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije C ali podkategorije D1
 • Tečaj CPP
 • Zdravniško spričevalo
 • Izpit iz teorije pred republiško izpitno komisijo
 • Praktično usposabljanje
 • Izpitna vožnja pred republiško izpitno komisijo
E

V kategorijo BE spadajo

skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Pogoji

 • Starost 18 let
 • Tečaj CPP in prve pomoči
 • Zdravniško spričevalo
 • Izpit iz teorije pred republiško izpitno komisijo
 • Vožnja z avtomobilom
 • Izpit vožnje pred republiško izpitno komisijo

V kategorijo CE spadajo

skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg.

Pogoji

 • Veljavno vozniško dovoljenje kategorije C
 • Starost 21 let, oziroma 18 let, če je kandidat v postopku pridobivanja temeljne poklicne kvalifikacije
 • Tečaj CPP
 • Zdravniško spričevalo
 • Izpit iz teorije pred republiško izpitno komisijo
 • Praktično usposabljanje
 • Izpitna vožnja pred republiško izpitno komisijo